The «oldies»

Gjennomsnittsalderen på Irsk Ulvehund er ikke kjempehøy, ca 7 år, og det betyr mye i oppdrettet å få beholde friske hunder lenge. Her kommer et knippe hunder som vi har eid eller oppdrettet siden 1970. Ovenfor vises Cormacs Shaun Rags (Shaun) og Cormacs Warm Whispering (India)